www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
1...131415161718192021

Fotorelacja z fina?u Ma?ej Rundy w Warce.


Katarzyna Pec, 2006-07-27

W ostatni weekend, na kanale PULS, ruszy?a emisja dziewi?cioodcinkowego serialu o Western Ridingu i IV Mistrzostwach Polski PLWiR pt. "Je?dziectwo w stylu Western - Mistrzostwa Polski PLWiR 2005".


Biuro PLWiR, 2006-07-25

Zdj?cia z klas western pleasure rozegranych podczas


Katarzyna Pec, 2006-06-21

Doroczny pokaz rocznych i dwuletnich ?rebi?t rasy ?l?skiej organizowany w Por?bie k/ Góry ?w. Anny (OZHK Katowice), odb?dzie si? tradycyjnie w ostatni? sobot? czerwca, czyli dnia 24 czerwca 2006


AB, 2006-06-15

Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiej?tno?ci i Dziennika Polskiego zaprasza na profesora Tadeusza Jezierskiego pod tytu?em "Wi?? mi?dzy cz?owiekiem a koniem".


Bogda D?ugosz, 2006-06-08

W zwi?zku z tragiczn? ?mierci? naszego Kolegi Andrzeja Le?niaka (...) odwo?ujemy wszystkie planowane dotychczas w najbli?szym czasie uroczysto?ci.


Bartek Litwinski, 2006-05-15

Ma?gorzata Wardza?a na koniu Opar - reprezentantka LKJ Klikowa - wygra?a Grand Prix Krakowa - XXXIII Memoria? Majora Adama Królikiewicza.


BB, 2006-05-14

Nie b?dzie zawodów w CWJ Hipodrom Wola w dniach 13 i 14 maja 2006.


Joanna Zeyland, 2006-05-11

Zapraszam do przeczytania relacji i obejrzenia galerii zdj?? z Kawaleryjskiej Majówki na krakowskich B?oniach.


Bartek Litwinski, 2006-05-10

W imieniu Sekcji Kawalerii Ochotniczej w barwach 3 Pu?ku Szwole?erów Mazowieckich im. p?k J.H. Kozietulskiego, mam zaszczyt zaprosi? przedstawicieli Kawalerii Ochotniczej oraz wszystkie osoby zainteresowane - na obchody ?wi?ta Pu?kowego.


Piotr Szakacz, 2006-05-05
1...131415161718192021
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl