www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
1...111213141516171819...21

Klub Je?dziecki "Huzar" oraz Stowarzyszenie "W damskim siodle" wraz z Samorz?dem Województwa Mazowieckiego zorganizowali Ogólnopolskie Mistrzostwa Amazonek w Damskim Siodle - fotorelacja ju? dzia?a...


Jola Lipka, 2007-10-12

Ju? w najbli?sz? niedziel? tj. 16 wrze?nia b.r. b?dzie mo?na zobaczy? "Szwadron Niepo?omice" w barwach 8 Pu?ku U?anów Ksi?cia Józefa Poniatowskiego z Krakowa oraz "Szwadron Kielecki" w barwach 13 Pu?ku U?anów Wile?skich na ulicach Kielc.


Zdzis?aw Krzy?ostaniak - U?an z S?cza, 2007-09-14

8 wrze?nia 2007 (sobota) zapraszamy na Zawody Towarzyskie w Skokach - Klub Je?dziecki "Aromer".


Jan Ratajczak , 2007-09-08

Bitwa pod Komarowem zwana "drugim cudem nad Wis??" jest niew?tpliwie jedn? z najchlubniejszych kart w historii polskiej kawalerii.


Zdzis?aw Krzy?ostaniak - U?an z S?cza, 2007-08-23

CWJ Hipodrom Wola
Zawody Ogólnopolskie - planowane na 17-19 sierpnia 2007 zosta?y odwo?ane!


Zarz?d CWJ Hipodrom Wola Sp. z o.o., 2007-08-08

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportów Konnych "EquiSport poszukuje osób z dobr? znajomo?ci? j?zyka angielskiego lub niemieckiego, które s? zainteresowane prac? w charakterze wolontariuszy podczas Mistrzostw ?wiata w Powo?eniu Zaprz?gami Parokonnymi Warka 2007.


Justyna Setniewska, 2007-06-13

W najbli?szy poniedzia?ek - 18 czerwca 2007 - we Wroc?awiu odb?dzie si? konferencja prasowa, podczas której nast?pi prezentacja zawodów Pucharu ?wiata - Toyota Hilux Horse Trials Strzegom 2007.


Marta Fennig, 2007-06-13

Nowe nagrody i nowi sponsorzy w trzeciej edycji zawodów. WWR CUP 2007 ju? jutro, serdecznie zapraszamy.


Daniel Jastrz?bowski, 2007-06-01

27 maja w godzinach popo?udniowych LKS Stragona zaprasza na Piknik Rodzinny Skar?yce 2007.


Marta Fennig, 2007-05-25

?wi?to 3 Pu?ku Szwole?erów - 20 maja 2007 o godz. 12:00 w Katedrze Polowej NMP Królowej Polski przy ul. D?ugiej 13/15 w Warszawie


Piotr Szakacz, 2007-05-18
1...111213141516171819...21
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl