www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
123456789...21

W dniach od 7 do 9 czerwca 2011 w O?rodku Je?dzieckim PA?AC BABORÓWKO odb?dzie si? konsultacja szkoleniowa ze ?wiatowej klasy trenerem WKKW - Chrisem Bartle.


Henryk ?wi?cicki jr., 2011-06-06

Honorowy Patronat na zawodami Pucharu ?wiata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego obj?? Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Bronis?aw Komorowski.


Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2011-06-03

Wielkim krokami zbli?a si? kolejna edycja Festiwalu Je?dzieckiego Baborówko. W dniach 16-17 lipca 2011 roku na hipodromie w Baborówku ko?o Poznania odb?d? si? Mi?dzynarodowe Zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, w ramach których rozegrane zostan? Mistrzostwa Wielkopolski w WKKW.


Henryk ?wi?cicki jr., 2011-06-02

Resztki u?udy o u?a?skiej tradycji rozbryzguj? si? w kroplach majowego deszczu, kiedy z przyczepy wyci?gamy niemal?e zw?oki konia. Rozpaczliwe, pe?ne cierpienia, ko?skie r?enie rozrywa nam b?benki w uszach. I w ci?gu u?amka sekundy, wobec tego co widzimy, s?owo "cz?owiek" nie brzmi ju? tak dumnie... A u?a?skie legendy naszych dziadków tr?c? utopi?.

Strach dotkn??, aby dotkni?ciem kucyka nie zabi?. Ma?e czarne ?lepia ?widruj? nas na przestrza?. Ma?a le?y, usi?uje podnie?? g?ow?, ale za ka?dym razem opada bezw?adnie, a? w ko?cu rezygnuje. Pokornie czeka, co si? z ni? stanie. Handlarz poinformowa? nas, ?e le?y tak od 3 tygodni. W takim stanie odda? mu kucyka rolnik z pro?b?: "pan si? pozb?d?, bo wstyd przed s?siadami". Ale i na targu po?ród innych handlarzy wstyd by?o wyci?gn?? z ci??arówki, bo nawet dla handlarzy widok tak zamorzonej i zawszonej kucyczki, by?by niesmaczny.

Fundacja Centaurus, 2011-05-31

Ju? za niespe?na miesi?c w Strzegomiu (Dolny ?l?sk) rozpoczn? si? najbardziej spektakularne zawody je?dzieckie w Polsce.
Mi?dzy 23 a 26 czerwca 2011 roku na Hipodromie im. 14 Pu?ku U?anów Jaz?owieckich rozegrane zostan? zawody Pucharu ?wiata we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Na cztery dni Strzegom po raz kolejny stanie si? ?wiatow? stolic? wkkw. Niekwestionowan? gwiazd? tegorocznej, dziewi?tej ju?, edycji strzegomskich zawodów b?dzie mistrzowska para - Michael Jung i La Biosthetique-Sam.


Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2011-05-30

Zapraszamy wszystkie dzieci na jazd? konn? - w zamian za jedn? marchewk? dla konia. Impreza odb?dzie si? w parku przy Domu Pomocy Spo?ecznej w Izdebniku - w niedziel?, 10 kwietnia w godzinach od 11 do 17.

Zbigniew Strze?ywój Burzy?ski, 2011-04-09

Zapraszam uprzejmie na kolejne spotkanie w Kawiarni Naukowej Polskiej Akademii Umiej?tno?ci i Dziennika Polskiego, które odb?dzie si? 18 kwietnia 2011 roku o godzinie 18.15 w Du?ej Sali Akademii.

Andrzej Bia?as, 2011-04-04

Ponad 70 koni wystartuje w Ogólnopolskich Zawodach we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego KOPERNIK CUP, które zostan? rozegrane w najbli?szy weekend (2-3 kwietnia 2011) w Morawie ko?o Strzegomia.


Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2011-03-30

W niedziel?, 10 kwietnia 2011 r. w Baborówku odb?d? si? I Ogólnopolskie Zawody w Wolty?erce. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Je?dzieckie Baborówko, w ramach którego rozpoczyna dzia?alno?? sekcja wolty?erki.


Henryk ?wi?cicki jr., 2011-03-29

W najbli?szy pi?tek (11 marca 2011) w O?rodku Je?dzieckim STRAGONA w Morawie odb?dzie si? pokaz masa?u koni. Pokaz poprowadzi dyplomowana masa?ystka koni - Paulina Pucha?a.


Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2011-03-04
123456789...21
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl