www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Rusza Puchar Polski WKKW 2012!
Ju? w najbli?szy weekend, podczas mi?dzynarodowych zawodów WKKW w Sopocie, odb?dzie si? inauguracja kolejnego sezonu Pucharu Polski WKKW. Cykl ten sk?ada? si? b?dzie z pi?ciu Eliminacji oraz Fina?u, który odb?dzie si? w Baborówku, w dniach 28-30 wrze?nia 2012.

W ramach Pucharu Polski WKKW zawodnicy rywalizowa? b?d? w trzech kategoriach wiekowych:
- Juniorzy M?odsi - do 16 lat
- Juniorzy - do 18 lat
- Seniorzy - powy?ej 18 lat.

W trakcie sezonu zawodnicy zdobywa? b?d? punkty do rankingu podczas Eliminacji, ale walka o zwyci?stwo b?dzie trwa? do samego ko?ca, poniewa? w Finale zawodnicy mog? otrzyma? podwójn? ilo?? punktów.

Harmonogram Pucharu Polski WKKW:
Eliminacja 1: Zawody Mi?dzynarodowe - Sopot - 27-29 kwietnia 2012
Eliminacja 2: Zawody Krajowe - Racot - 12-13 maja 2012
Eliminacja 3: Festiwal Je?dziecki Baborówko, Mistrzostwa Polski M?odych Je?d?ców - 13-15 lipca 2012
Eliminacja 4: Zawody Mi?dzynarodowe - Sopot - 3-5 sierpnia 2012
Eliminacja 5: Zawody Mi?dzynarodowe - Jaroszówka - 31 sierpnia - 2 wrze?nia 2012
Fina? Pucharu Polski WKKW 2012: Zawody Mi?dzynarodowe - Baborówko - 28-30 wrze?nia 2012

Ponadto Juniorzy M?odsi zdobywa? b?d? punkty rankingowe w strefowych eliminacjach do OOM oraz podczas Fina?u Ogólnopolskiej Olimpiady M?odzie?y.

Organizatorem Pucharu Polski WKKW jest Stowarzyszenie Je?dzieckie Baborówko.

Pobierz:
Harmonogram Pucharu Polski WKKW 2012,
Regulamin Pucharu Polski WKKW 2012.

Henryk ?wi?cicki, 2012-04-23
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl