www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Boryna te? chce ?y?!
Melodia i Ziemowit s? uratowane!
Dzi? zapraszamy Was do zapoznania si? z histori? klaczy Boryna której te? staramy si? udzieli? pomocy.

Czas te? na podsumowanie roku 2011 - wszak luty 2012 dobieg? ko?ca!
A rok 2011 by? pe?en nowych do?wiadcze? i ogromnych sukcesów. Uda?o nam si? ocali? ponad 200 kolejnych koni - w sumie od pocz?tku dzia?alno?ci wykupili?my ponad 450 koni, które otoczyli?my opiek?, zosta?y poddane leczeniu i rehabilitacji. Znale?li?my kolejne, wspania?e domy adopcyjne dla ponad 100 koni i zbudowali?my nasz? "ko?sk? baz?", gdzie na sta?e ?ledzimy losy podopiecznych, kompletujemy zdj?cia, wyniki bada?, wiadomo?ci od naszych rodzin adopcyjnych.

Wygrali?my równie? konkurs organizowany przez firm? S.C. Johnson na kwot? 30.000,00 z?. Nasz projekt na budow? round pena (drewnianej hali) dla koni i zaj?cia edukacyjne zosta? zrealizowany w naszej stajni w Wojnowie pod Zielon? Gór?.

Z przyjemno?ci? zapraszamy Was do zobaczenia dzia?u METAMORFOZY:
www.centaurus.org.pl/metamorfozy oraz sklep.centaurus.org.pl/webpage/metamorfozy.html.

Rozpocz?li?my równie? dzia?alno?? sklepu zoologicznego "Pod Papugami", z którego ca?kowity dochód przeznaczony jest na nasze dzia?ania statutowe. Adres: www.pod-papugami.pl.

Lada moment uruchomimy pot??ny "Serwis adopcyjny" - ko?czymy jego budow?. Zadaniem serwisu b?dzie poszukiwanie adopcji - realnych i wirtualnych - dla zwierz?t. Do projektu zaprosimy te organizacje, które uznali?my za godne zaufania i maj?ce wieloletnie do?wiadczenie w swojej dzia?alno?ci, które nie budzi ?adnych w?tpliwo?ci.

Uruchomili?my równie? "pchli targ" w serwisie ALLEGRO.PL, z którego ca?kowity dochód przeznaczony jest nasze dzia?ania statutowe. Na naszym targu znajdziecie Pa?stwo ksi??ki, obrazy, antyki i bi?uterie - wszystko przes?ane przez producentów, zaprzyja?nione firmy i Was, Kochani. Wszystkie aukcje znajdziecie pod adresem: allegro.pl/listing/user.php?us_id=5229241 - zapraszamy do udzia?u w licytacji!

Proponujemy równie? skorzystanie z DARMOWEGO programu do rozliczenia PIT za 2011 rok: biznes.interia.pl/podatki/program-pit.

Dzi?kujemy za to, ?e jeste?cie i wspieracie nas w naszej walce!

___________________________________________

Fundacja Centaurus
51-678 WROC?AW, ul. Borelowskiego 53/2
NIP 898-209-31-47
PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350
kontakt: 518 569 487, 518 569 488
e-mail: kontakt@centaurus.org.pl

Weronika Nieborak - Fundacja Centaurus, 2012-03-07
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl