www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Strzegom Horse Trials: Puchar Narodów w Strzegomiu
Wielkie ?wi?to hippiczne - Strzegom Horse Trials - na sta?e wpisa?o si? do mi?dzynarodowego kalendarza wa?nych wydarze? je?dzieckich. W tym roku zawody zostan? rozegrane ju? po raz dziesi?ty (31 maja - 1 czerwca 2012). W 2012 roku strzegomskie zawody rozszerz? swoj? dotychczasow? formu??. Podczas Strzegom Horse Trials rozegrany zostanie równolegle z konkursem Pucharu ?wiata konkurs Pucharu Narodów.

Jest to zupe?nie nowy cykl w sportowym kalendarzu Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej. W ramach Pucharu Narodów rywalizowa? b?d? ekipy narodowe, sk?adaj?ce si? z 3-4 zawodników na ka?dej imprezie. Rozegranych zostanie zaledwie sze?? imprez w ca?ej Europie. Strzegom znalaz? si? w bardzo elitarnym towarzystwie: Fontainebleau, Houghton Hall, Aachen, Montelibretti, Boekelo.

Program zawodów: pobierz plik PDF.

Kalendarz serii Pucharu ?wiata w 2012 roku:
Chatsworth (GBR) - 12-13 maja 2012
Strzegom (POL) - 1-3 czerwca 2012
Mi?sk (BLR) - 13-17 czerwca 2012
Malmö (SWE) - 10-12 sierpnia 2012
Le Pin au Haras (FRA) - 22-26 sierpnia 2012

Kalendarz serii Pucharu Narodów w 2012 roku:
Fontainebleau (FRA) - 22-25 marca 2012
Houghton Hall (GBR) - 24-27 maja 2012
Strzegom (POL) - 1-3 czerwca 2012
Aachen (Niemcy) - 3-8 lipca 2012
Montelibretti (ITA) - 21-23 wrze?nia 2012
Boekelo (NED) - 11-14 pa?dziernika 2012

Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2012-02-17
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl