www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Parada Je?dziecka - ?ód? 2011
Przygotowania zako?czone, pierwsze treningi ju? za nami!
Ju? tylko minuty pozosta?y do wielkiego rozpocz?cia Parady Je?dzieckiej 2011.

Jest to trzecia ju? edycja w Polsce, jej program i oprawa s? w tym roku równie bogate jak w poprzednich latach. Uda?o si? zaprosi? do ?odzi wiele s?awnych osobisto?ci ze ?wiata je?dziectwa. Impreza z pewno?ci? b?dzie nie lada gratk? zarówno dla wytrawnych mi?o?ników sportów konnych, ale tak?e dla ka?dego kto pojawi si? w Atlas Arenie w ?odzi w dniach 18-20 listopada 2011 r. Podobnie jak w roku 2008 oraz 2010 publiczno?? b?dzie ?wiadkiem mistrzowskich pokazów ludzi i koni na najwy?szym, ?wiatowym poziomie.

Przypominamy! 18 listopada wst?p na Parad? Je?dzieck? jest bezp?atny!

Tego dnia, od godziny 16:00, mo?ecie zobaczy?:
- konkurs skoków – Ma?a runda
- konkurs skoków – Du?a runda
- mecz horseball

Koniec - oko?o godziny 21:00.

Szczegó?owy program Parady Je?dzieckiej - ?ód? 2011: pobierz plik PDF - 227 KB

Wi?cej informacji na stronie WWW organizatora: www.paradajezdziecka.pl.
www.paradajezdziecka.pl, 2011-11-18
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl