www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Obozy je?dzieckie w Stragonie!
Od po?owy stycznia do ko?ca lutego w O?rodku Je?dzieckim STRAGONA w Morawie ko?o Strzegomia organizowane b?d? obozy je?dzieckie. Zaplanowano sze?? tygodniowych turnusów. Na ka?dym turnusie przewidujemy maksymalnie 15 miejsc. Organizatorem obozów jest PA?AC MORAWA i O?rodek Je?dziecki STRAGONA.

Oferta skierowana jest do osób pocz?tkuj?cych, jak i zaawansowanych. Zaj?cia poprowadz? wykwalifikowali i do?wiadczeni instruktorzy.

Oprócz zaj?? z jazdy konnej uczestnicy poznaj? ?ycie w stajni i b?d? brali udzia? w pracach stajennych. Zaplanowano równie? atrakcje dodatkowe: gry i zabawy zespo?owe z animatorem, ogniska z pieczeniem kie?basek, przeja?d?ki bryczk? po okolicy.

Wi?cej informacji na www.stragona.pl.
Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2011-11-10
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl