www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Egzamin na odznaki w Stragonie
O?rodek Je?dziecki Stragona w Morawie zaprasza na egzamin na odznaki je?dzieckie. Egzamin odb?dzie si? w sobot?, 15 pa?dziernika.

Op?aty za egzamin na odznaki je?dzieckie:
Op?ata za egzamin - 150 z?
Op?ata za egzamin poprawkowy (ca?o??) - 125 z?
Op?ata za egzamin poprawkowy (skoki + teoria) - 100 z?
Op?ata za egzamin poprawkowy (skoki lub teoria) - 75 z?

W zg?oszeniu nale?y poda? imi? i nazwisko, adres, dat? i miejsce urodzenia oraz PESEL.
Zg?oszenia nale?y przesy?a? na adres e-mail: office@stragona.strzegom.pl.
Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2011-10-02
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl