www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Spinka i Masza plus nowinki
Kochani,

Niezmiennie jeste?my ogromnie wdzi?czni za to, ?e z nami jeste?cie, ?e dzi?ki Waszej pomocy nie ustajemy w ratowaniu najbardziej potrzebuj?cych koni.

Zapraszamy do tradycyjnej ju? aukcji cegie?kowej na Allegro. po?wi?conej Spince i Maszy. Za ka?d? pomoc, t? poza allegro równie? - bardzo gor?co dzi?kujemy!

***

A co nowego u pozosta?ych koni?

Pty? - czeka na Wirtualnego Opiekuna.
Korek - wróci? ju? z kliniki, równie? szuka Wirtualnej Adopcji, na dzie? dzisiejszy posiada cz??ciow? adopcj?.
Inka - ma si? ka?dego dnia coraz lepiej, wszystko dzi?ki WAM.
Milka - wyjecha?a z kliniki, weterynarz prorokuje, i? za oko?o 3 lata dalszej rehabilitacji, jej stan b?dzie zadowalaj?cy.
Mg?a - niechaj zdj?cia powiedz? wszystko...

BARDZO DZI?KUJEMY!
Fundacja Centaurus, 2011-10-02
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl