www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Podzi?kowania od Fundacji Centaurus
Kochani!

Nie potrafimy w pe?ni wyrazi? jak bardzo jeste?my wdzi?czni za Wasz? pomoc dla tak wielu naszych podopiecznych.

Ka?dego miesi?ca przybywa ich wi?cej.

W tej chwili na pomoc czeka mi?dzy innymi Milka.

Specjalnie dla nich uruchomili?my nasze tradycyjne cegie?ki na Allegro.

Zapraszamy na nasz? witryn? www.centaurus.org.pl po wi?cej informacji na temat pozosta?ych akcji.

***

Do naszego stada dol?czy?y ostatnio: Oskar, KorekPty?.

***

W czerwcu odby?y si? w naszej stajni pod Tarczynem Dni Otwarte. Wszystkim przyby?ym serdecznie dzi?kujemy za wizyt?, to by? prawdziwy zaszczyt, ?e mogli?my pozna? Was osobi?cie.

***

A co u wcze?niej uratowanych koni?

Zola - gdy do nas przyjecha?a, szybko znalaz?a dom adopcyjny.
Gala - pojecha?a do zaprzyja?nionej stajni w Dziadowie, gdzie b?dzie mo?na j? odwiedza?. Stamt?d te? rozpoczn? si? poszukiwania adopcji klaczy.
Murzyn vel Pielgrzym - zosta? wykastrowany, sp?dza bezstroskie dnie w adopcji.
Ganda - pojecha?a w adopcj? w okolicy Szczecina.
Pat - bardzo szybko znalaz? kochaj?cy dom.
Ostatnia - przebywa w naszej stajni i czeka na Wirtualnego Opiekuna, zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
Wiara - uda?o si? wyleczy? grzybic? skóry, chocia? by?a to ?mudna walka. W tej chwili Wiara przebywa u  nas w ?wi?tochowie i czeka na Wirtualnego Opiekuna.
Natasza - pojecha?a do zaprzyja?nionej stajni w Dziadowie, gdzie wszyscy j? pokochali. Trwaj? poszukiwania realnej adopcji malutkiej.
Maja - pojecha?a do Oli, obydwie Panie s? sob? zachwycone.
Stasio - po operacji, przebywa ca?y czas na leczeniu ochwatu w klinice pod Puckiem. Humor i apetyt mu dopisuj?. Czeka na Wirtualn? Adopcj?.
Kaj - bardzo szybko znalaz? adopcj?, jest wspania?ym m?odzie?cem.
Bajka - okaza?o si?, ?e klacz tka i ?yka. Jej zdrowie równie? zostawia?o wiele do ?yczenia. Niedawno trafi?a jako ko? do towarzystwa nad morze.
Kamyk - szybko znalaz? adopcj? realn?, gdzie jest rozpieszczany
Pegaz - po podró?y do stajni w Dziadowie, dlugo nie czeka? na adopcj?.
Koral - równie? szybko znalaz? adopcj?.
Gol - równie? znalaz? adopcj? - towarzyszy Kajowi.
Promyk - ma adopcj? realn?.
Orla - szybko znalaz?a adopcj? realn?.
Elena - pojecha?a tu? po wykupie do adopcji realnej.
Mg?a - przebywa w naszej stajni, gdzie poma?u walczymy o popraw? jej stanu. Czeka na Wirtualnego Opiekuna.
Ma?a - równie? przebywa w naszej stajni w Wojnowie. Na szcz??cie z?amana szcz?ka nie przeszkadza jej w ?ywieniu. Ma wspania?y charakter i jest bardzo towarzyska. Czeka na Wirtualnego Opiekuna.
Kropka - znalaz?a ju? Wirtualn? Opiekunk?.
Greta - przebywa w stajni w Dziadowie. Ma COPD. Czeka na Wirtualnego Opiekuna.
Dunaj - pojecha? ju? do Karoliny, obydwoje bardzo si? ciesz? ze swojego towarzystwa.
Kala - jej rana coraz lepiej si? goi. W tej chwili czeka na adopcj? realn?.
Fundacja Centaurus, 2011-08-28
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl