www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Odznaki Je?dzieckie PZJ - Stowarzyszenie Equisport
Stowarzyszenie Equisport zaprasza na egzamin na Odznaki Je?dzieckie PZJ, który odb?dzie si? na terenie O?rodka Je?dzieckiego FARMA Sielanka w Warce w dniu 30 sierpnia 2011 r.

Op?aty za egzamin na odznaki je?dzieckie:
- op?ata za egzamin na w?asnym koniu - 100 z?
- op?ata za egzamin na koniu Equisportu - 160 z?
- op?ata za boks - 60 z?

W zg?oszeniu nale?y poda?:
- rodzaj odznaki
- imi? i nazwisko
- adres
- dat? i miejsce urodzenia
- PESEL
- telefon kontaktowy

Zg?oszenia i pytania nale?y kierowa? pod adres equisport@sielanka.pl

Wszystkich ch?tnych serdecznie zapraszamy!
Nicole Ligocka - EQUISPORT Farma Sielanka, 2011-08-28
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl