www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Parkur Otwarty w KJ Sielanka - 18 czerwca 2011
Klub Je?dziecki SIELANKA zaprasza w dniu 18 czerwca 2011 do O?rodka Je?dzieckiego FARMA SIELANKA w Warce na kolejny trening pod has?em PARKUR OTWARTY.

Przybyli je?d?cy b?d? mogli sprawdzi? swoje umiej?tno?ci i doskonali? technik? pokonywania parkurów na udost?pnionym przez nas torze przeszkód.

PARKUR OTWARTY to forma treningu, podczas której, w przeciwie?stwie do oficjalnych zawodów, uczestnicy mog? poprawia? b??dy w swoich przejazdach. Poza mo?liwo?ci? treningu na przeszkodach konkursowych je?d?cy mog? skorzysta? z konsultacji z trenerami i zawodnikami. Istnieje mo?liwo?? korekty konia przez wybranego zawodnika.

Zg?oszenia - telefonicznie: +48 502 738 796.

Justyna Micha?kiewicz - EQUISPORT Farma Sielanka, 2011-06-15
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl