www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Zapraszamy na Lekcj? Historii na Polu Bitwy pod Mokr?
Mo?esz wzi?? udzia? - pieszo, konno, na rowerze, motorze lub samochodem terenowym. Mo?esz wzi?? udzia? we wszystkich zaj?ciach trzydniowej "Lekcji Historii na Polu Bitwy pod Mokr?" albo tylko w wybranych przez siebie spotkaniach. Zapraszamy indywidualnie, ca?ymi zespo?ami i rodzinami. Zapraszamy dru?yny harcerskie. Zapraszamy klasy szkolne. Zapraszamy zast?py Ochotniczej Stra?y Po?arnej. Zapraszamy oddzia?y wojskowe. Zapraszamy stowarzyszenia i organizacje pozarz?dowe. Zapraszamy mieszka?ców. Zapraszamy przedstawicieli w?adzy samorz?dowej. Zapraszamy przedstawicieli w?adzy rz?dowej. Zapraszamy kombatantów.

Lekcja Historii na Polu Bitwy pod Mokr? ko?o Cz?stochowy - program:
pi?tek, 26 sierpnia 2011
Przyjazd koni i ludzi do Wilkowiecka (gmina Opatów, powiat K?obuck ko?o Cz?stochowy). Baza, wy?ywienie, noclegi dla koni i ludzi.
Baza Pierwsza - Wilkowiecko. Baza Druga - Mokra.
sobota, 27 sierpnia 2011
09:00 - 10:00 - ods?oni?cie obelisku w Wilkowiecku
11:00 - 13:00 - przejazd po polu bitwy
14:00 - obiad w Wilkowiecku
15:00 - 18:00 - przejazd po polu bitwy
19:00 - kolacja w Wilkowiecku
20:00 - patriotyczne ?piewanie pod Pomnikiem Bohaterów Wo?y?skiej Brygady Kawalerii w Mokrej
22:00 - biesiada u?a?ska w Mokrej
niedziela, 28 sierpnia 2011
09:30 - 11:00 - Uroczysta Msza ?wi?ta pod Cudownym Obrazem Matki Boskiej
12:00 - Apel Poleg?ych na Cmentarzu w Mied?nie
14:00 - obiad w Mied?nie
16:00 - apel i od?piewanie hymnu pod pomnikiem w Mokrej
17:00 - pokaz musztry konnej
17:30 - wo?enie dzieci w siodle 18:00 - posi?ek w Mokrej i za?adunek i wyjazd do miejsc zakwaterowania

Zg?oszenia uczestnictwa i zapytania do organizatorów:
Henryk Owczarek - telefon: +48 663 917 039, e-mail: henryk@razemnawyzyny.pl
Jacek Paturej - telefon: +48 663 239 233
Zbigniew Strze?ywój Burzy?ski - telefon: +48 510 141 421, e-mail: burzany@interia.pl

Organizatorem odpowiedzialnym z ramienia MK21PUN i wszystkich organizacji wspó?organizuj?cych jest Zbigniew Strze?ywój Burzy?ski.

Uwaga!
Nie mamy mo?liwo?ci jakiegokolwiek dofinansowania w zakresie kosztów transportu.
Zapewniamy ubezpieczenie OC i NNW, dobre wy?ywienie dla koni i ludzi, zakwaterowanie polowe dla koni i ludzi - bez jakichkolwiek op?at.

Prezes MK21PUN Marek Eustachiusz Kiersztyn, 2011-06-13
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl