www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Z Newslettera PLQHA (nr 2/2011)
Podsumowanie sezonu
Ubieg?y rok nie by? dobry dla naszej organizacji, nie by? dobry dla hodowców koni i zawodników bior?cych udzia? w zawodach. To jest opinia, która trafia?a do nas i trafia... Kryzys, i jeszcze raz kryzys! Tym bardziej, jest nam niesamowicie mi?o przedstawi? zwyci?zców poszczególnych kategorii - Mistrzów Polski PLQHA. Jeste?my z Was dumni!
AQHA 3-Year Old & Over Mares Youth - Vallyes Slidin Whiz, Katarzyna Krawczyk, Katarzyna Krawczyk
AQHA 3-Year Old & Over Geldings Youth - Just Mr Hollypeps, Viktor Van Wijngaarden, Gerrit Van Wijngaarden
AQHA Showmanship At Halter All Ages Youth - Red Bronco Bonanza, Michalina ?arnawska, Micha? ?arnawski
AQHA 3-Year Old & Over Stallions Amateur - Smoke N Duck, Katarzyna Malinowska, Katarzyna Malinowska
AQHA 3-Year Old & Over Mares Amateur - April Ms Charlie, Monika Dziewulska, Monika Dziewulska
AQHA 3-Year Old & Over Geldings Amateur - Just Mr Hollypeps, Gerrit Van Wijngaarden, Gerrit Van Wijngaarden
AQHA Showmanship At Halter All Ages Amateur - Chic Boon Badger, Paulina Le?niak, Paulina Le?niak
AQHA Western Horsemanship All Ages Youth - Mr Steady Tradition, Sara Drozd, Sara Drozd
AQHA Western Horsemanship All Ages Amateur - Broady Chic, Artur Gabrysiak, Paulina Le?niak
AQHA Western Pleasure All Ages Amateur - Chic Boon Badger, Paulina Le?niak, Paulina Le?niak
AQHA Reining All Ages Youth - Dots Magnum, Anna Der?dowska, Anna E. Der?dowska
AQHA Reining All Ages Amateur - Turbo Chic Solano, Monika Dziewulska, Wojciech Dziewulski
Hunter Under Saddle All Ages Amateur - Poco Pony Three, Katarzyna Malinowska, Katarzyna Malinowska
AQHA Yearling Stallions Open - JM Golden Boy Dun It, Rafa? Dolata, Janusz Mi?ek
AQHA Aged Stallions Open - SLJ Smart Doc, Adrian Motyka, Katarzyna Roleska
AQHA Yearling Mares Open - Lean Whiz Hollywood, Adrian Motyka, Katarzyna Roleska
AQHA 2-Years-Old Mares Open - Leaninici, Adrian Motyka, Katarzyna Roleska
AQHA Aged Mares Open - Shining Whiz, Clint Ramsey, Katarzyna Roleska
AQHA 2-Years-Old Geldings Open - Chics In Hollywood, Adrian Motyka, Katarzyna Roleska
AQHA 3-Year-Old Geldings Open - Smoke Roleski Whiz, Clint Ramsey, Katarzyna Roleska
AQHA Aged Geldings Open - Just Mr Hollypeps, Gerrit Van Wijngaarden, Gerrit Van Wijngaarden
AQHA Hunter Under Saddle All Ages Open - Poco Pony Three, Katarzyna Malinowska, Katarzyna Malinowska
AQHA Reining Junior Open - Wimpys Minx, Clint Ramsey, Katarzyna Roleska
AQHA Reining Senior Open - Lean With Hollywood, Clint Ramsey, Katarzyna Roleska
AQHA Western Pleasure All Ages Open - Chic Boon Badger, Paulina Le?niak, Paulina Le?niak
GC & RGC Stallions Open - SLJ Smart Doc, Adrian Motyka, Katarzyna Roleska
GC & RGC Mares Open - Shining Whiz, Clint Ramsey, Katarzyna Roleska
GC & RGC Geldings Open - Smoke Roleski Whiz, Clint Ramsey, Katarzyna Roleska
Dzi?kujemy Wam za przygotowanie koni, trud startu w zawodach, sportow? rywalizacj?, po?wi?cony czas i pieni?dze, ale przede wszystkim za pasj? i mi?o??, jak? darzycie konie najpi?kniejszej rasy na ?wiecie. Korzystaj?c z okazji, dzi?kujemy tak?e Katarzynie Roleskiej i zespo?owi Roleski Ranch za udost?pnienie o?rodka i pomoc w organizacji naszych Mistrzostw!

Koncert i spotkanie z prezesem PLQHA
Wszystkich fanów muzyki country oraz mi?o?ników koni rasy AQH zapraszamy na studyjny koncert Micha?a LONSTARA w najbli?sz? sobot?, 19 lutego 2011 r. o godz. 19.00 w o?rodku PaTaTaj w Kaniach Helenowskich ko?o Warszawy. Miejsce znajdziesz tutaj: www.patataj.com. Fajna, "kultowa" muzyka, kameralna atmosfera, dobra kuchnia, piwo i nie tylko... Przy jednym ze stolików do Waszej dyspozycji - Piotr M. Rudnicki, prezes zarz?du PLQHA. Czeka na pytania, problemy do wyja?nienia, itd. Zapraszamy!

PLQHA na Facebook
Przypominamy, ?e nasza organizacja jest obecna na portalu spo?eczno?ciowym Facebook (jak nie dzia?a spróbuj po prostu wyszuka? na Face "polish quarter"). Tylko od Was zale?y "?ycie" tej grupy. Zapewniamy, ?e mo?ecie znale?? tutaj ciekawe kontakty. Zarz?d PLQHA pracuje nad formu?? kontaktu z hodowcami, osobami o ogromnym do?wiadczeniu w "quarterowym" biznesie, które mog?yby s?u?y? pomoc? w rozwoju i ukierunkowaniu hodowli z po?ytkiem dla rasy oraz biznesu. Chcemy wykorzysta? do tego celu m.in. Facebook.

Opiekun m?odzie?y poszukiwany
Je?li masz czas, chcia?by? zrobi? co? dla m?odych osób zaanga?owanych w hodowl? i u?ytkowanie koni rasy AQH, zg?o? si? do nas. Potrzebujemy troch? Twojego czasu! Tylko czasu i pasji... Daj o sobie zna? - biuro@plqha.com.

Polish Quarter Horse Association
05-807 Podkowa Le?na, Owczarnia, ul. Go??bia 1
telefon: +48 602 260 402, fax +4822 521 20 20
e-mail: biuro@plqha.com
strona WWW: www.plqha.com

PLQHA Newsletter Nr 2/2011 , 2011-02-18
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl