www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Rozp?dzone kumoterki i gazdowska parada
Widowiskowe wy?cigi starodawnych góralskich zaprz?gów konnych, zawody w skiringu i ski-skiringu, a tak?e parada gazdowska w Poroninie zainaugurowano w niedziel? pokazy Kumoterskiej Go?by.

Kumoter to po góralsku ojciec chrzestny, a kumoszka - chrzestna matka. St?d te? pochodzi nazwa kumoterek - sa?, którymi w XIX wieku wo?ono zim? dzieci do chrztu. Dzi? kumoterki s?u?? góralom do wy?cigów. By tradycji sta?o si? zado??, za?oga musi by? mieszana i obowi?zkowo ubrana w typowe góralskie stroje. Saniami powozi kumoter, za? jego kobieta, balansuj?c cia?em, pilnuje, by nie wypadli z toru. Wi?ksza dowolno?? przy doborze par panuje w ski-skiringu, gdzie konny je?dziec ci?gnie narciarza. W Kumoterskiej Go?bie uczestnicz? gazdowie i ga?dziny z ca?ego Podhala, którzy rywalizuj? tak?e w konkursie na najpi?kniejszy zimowy zaprz?g konny.

Do ko?ca lutego ?cigaj?cych si? kumotrów z kumoszkami b?dzie mo?na podziwia? na Podhalu jeszcze cztery razy: 2 lutego w Lud?mierzu, 6 lutego w Ko?cielisku, 13 lutego w Bukowinie Tatrza?skiej i 20 lutego w Bia?ym Dunajcu.

Wi?cej: krakow.gazeta.pl.
Gazeta Wyborcza Kraków - krakow.gazeta.pl, 2011-01-31
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl