www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Stragona rozpoczyna sezon!
Po bardzo dobrym sezonie 2010 LKS STRAGONA rozpoczyna w?a?nie kolejny sezon. Ju? w najbli?sz? sobot? (15 stycznia 2011) w O?rodku Je?dzieckim STRAGONA w Morawie odb?d? si? pierwsze w tym roku zawody. W rywalizacji w konkursach skoków przez przeszkody b?dzie mo?na zobaczy? wi?kszo?? zawodników klubu.

Poprzedni sezon by? dla naszych zawodników bardzo udany. Agata Jodko wywalczy?a Mistrzostwo Polski w kategorii Juniorów M?odszych a Joanna Pawlak vice Mistrzostwo w kategorii M?odych Je?d?ców. Ponadto przez ca?y sezon wszyscy nasi zawodnicy spisywali si? bardzo dobrze w kolejnych zawodach co da?o klubowi LKS STRAGONA Strzegom pi?te miejsce w rankingu Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego oraz trzecie miejsce w klasyfikacji klubów w Polsce w szkoleniu dzieci i m?odzie?y.

O?rodek Je?dziecki STRAGONA jest jedynym w okolicy o?rodkiem posiadaj?cym certyfikat Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego.

Zapraszamy do Morawy ju? w t? sobot?!

Marta Wójcik - Biuro Prasowe EVENT Promotion, 2011-01-14
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl