www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Gala Je?dziecka 2011 na Zamku Kliczków
Uprzejmie informujemy, ?e dnia 8 stycznia 2011 roku na Zamku Kliczków odb?dzie si? Bal Karnawa?owy
GALA JE?DZIECKA 2011.

Jest to impreza cykliczna, maj?ca na celu integracj? ?rodowisk je?dzieckich, ale przede wszystkim to Bal Karnawa?owy dla wszystkich lubi?cych dobr? zabaw? do „bia?ego rana”. Bal rozpocznie si? otwarciem wystawy prac fotograficznych czeskiego fotografa - Zenona Kiszy. O opraw? muzyczn? zadba zespó? muzyczny TOMSKI BAND. Oko?o godziny 24:00 zostanie wzniesiony uroczysty toast i wspólnie od?piewana pie?? „Barwny Strój”. Imprez? u?wietni pokaz sztucznych ogni.

Wybór miejsca do tego typu spotka? nie jest przypadkowy. W Zamku Kliczków od kilku wieków hodowano konie, a kliczkowski las, bogaty w zwierzyn?, by? miejscem polowa?, na które zje?d?ali przedstawiciele naj?wietniejszych rodów pruskich oraz cesarz Wilhelm II. 

Zapraszamy!

Program imprezy - w za??czniku.
Magdalena Surwi??o - Zamek Kliczków, 2010-11-17
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl