www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Parkur Otwarty w KJ Sielanka - 27 listopada 2010
Klub Je?dziecki SIELANKA zaprasza w dniu 27 listopada 2010 do O?rodka Je?dzieckiego FARMA SIELANKA w Warce na kolejny, halowy trening pod has?em PARKUR OTWARTY.

Przybyli je?d?cy b?d? mogli sprawdzi? swoje umiej?tno?ci i doskonali? technik? pokonywania parkurów na udost?pnionym przez nas torze przeszkód. W krytej uje?d?alni b?d? ustawione parkury zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami. Zaczynamy o godzinie 9:00 parkurem wysoko?ci 80 cm, o godzinie 10:00 - 100 cm, 11:00 - 110 cm, 12:00 - 120 cm i wy?ej.

PARKUR OTWARTY to forma treningu, podczas której, w przeciwie?stwie do oficjalnych zawodów, uczestnicy mog? poprawia? b??dy w swoich przejazdach. Poza mo?liwo?ci? treningu na przeszkodach konkursowych je?d?cy mog? skorzysta? z konsultacji z trenerami i zawodnikami: Krzysztofem Praskiem, Magdalen? Domaga?? i ?ukaszem Szustorowskim. Istnieje mo?liwo?? korekty konia przez wybranego zawodnika. Dla koni uczestnicz?cych w treningu udost?pnione b?d? boksy w stajni namiotowej.

Zg?oszenia: equisport@sielanka.pl, telefon: +48 502 738 796.

Koszt: jeden ko? - 100 z?.
Justyna Micha?kiewicz - EQUISPORT Farma Sielanka, 2010-11-19
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl