www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
CSI*** Katowice - FRANK ROTHENBERGER - budowniczym parkuru!
Za budow? parkuru podczas Parada Horse Show CSI*** 2010 w katowickim Spodku b?dzie odpowiada? Frank Rothenberger (Niemcy). Wspólnie z asystentem - Szymonem Tarantem oraz pod okiem delegata technicznego FEI - Krzysztofa Koziarowskiego, z pewno?ci? stworz? atrakcyjne, trudne technicznie, ale i jednocze?nie fair parkury.

Katowickie przeszkody, zaprojektowane przez firm? Hinterart z Cieszyna, zostan? udekorowane przez miasto Katowice oraz firm? "Tomaszewski" z Warszawy.

Dla znawców dyscypliny je?dziectwa, referencje Franka Rothenbergera s? z pewno?ci? znane. Od kilku ju? lat, Frank jest autorem parkurów CHIO Aachen oraz wielu innych, znacz?cych turniejów na ?wiecie. By? równie? delegatem technicznym FEI podczas tegorocznych WEG w Kentucky (USA). Wszystkim, którzy chcieliby si? zag??bi? w szczegó?y jego dorobku, odsy?amy na stron? internetow? www.caro-parcours.de. Organizator Parada Horse Show 2010 - BSJ Equestrian Promotion, dok?adaj?c wielu stara?, aby pozyska? fachowca ?wiatowej s?awy, jednocze?nie umo?liwi? wzi?cie udzia?u w sympozjum szkoleniowym, które b?dzie prowadzone pod okiem tego popularnego na ?wiecie specjalisty. Szczegó?y na www.csi.katowice.pl, stronach internetowych PZJ oraz ?wiata Koni.

Zapraszamy do katowickiego SPODKA 2-5 grudnia 2010!
www.csi.katowice.pl

Biuro Prasowe - CSI Katowice Parada Horse Show 2010, 2010-11-12
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl