www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
CSI*** Katowice POLISH MASTERS 2010 - kto zwyci??y?
Aniek Peols z Holandii, zwyci??czyni pierwszego w historii Polish Masters 2008, potwierdzi?a swój start w Paradzie Je?dzieckiej CSI*** w Katowicach. Po zwyci?stwie w Katowicach Zawodniczka sprzeda?a swojego konia za dwa miliony EURO! Ko? Ricardo zosta? zakupiony przez stajni? Jan Tops'a (Holandia). Obecnie konia dosiada Athinie Onnasis, która z powodzeniem startuje w konkursach do poziomu 5*. Trenerem Athinie i jej m??a - A. de Miranda z Brazylii, jest znany je?dziec i trener z Francji, by?y mistrz Europy - Jean Maurice Bonneau.

Na starcie w SPODKU b?dzie równie? ubieg?oroczny zwyci?zca Polish Masters 2009 - Krzysztof Ludwiczak z Torado. Kto wygra w tym roku? Zapowiada si? ciekawy pojedynek...

Pomimo, ?e termin ostatecznych zg?osze? up?ywa 15 listopada, nadesz?y ju? zg?oszenia z 20 federacji! Tymczasem listy startowe Karolinka/Barbórka Cup codziennie poszerzaj? si? o kolejnych ch?tnych do startu, oczekuj?c tym samym na li?cie rezerwowej. Na rywalizacj? w konkursach CSIJ-A oczekuj? polscy juniorzy z rówie?nikami z Europy.

Du?ym zainteresowaniem w tym roku cieszy si? równie? Silesia Cup, w którym startowa? b?d? je?d?cy z zagranicy, chc?cy wzi?? udzia? w tej niezapomnianej imprezie je?dzieckiej.

Na najm?odszych uczestników Parada Horse Show czeka jak zawsze Wielka Katowicka. W tegorocznej edycji b?d? to konkursy skoków dla kuców.

Bilety na sobotnie i niedzielne konkursy Parady Je?dzieckiej CSI*** mo?na zakupi? za po?rednictwem sieci Ticket Pro, b?d? w kilkuset punktach Ticket Pro na terenie ca?ego kraju oraz w internetowym sklepie je?dzieckim Equishop.

W czwartek i pi?tek wst?p wolny! Dla dzieci do lat 7 - na wszystkie dni - WST?P WOLNY!
Bilety równie? do kupienia w kasach Spodka.

Biuro Prasowe - CSI Katowice Parada Horse Show 2010, 2010-11-09
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl