www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Ma?gorzata Ciszek-Lewicka ambasadork? CAVALIADY W Poznaniu!
Grudniowe targi i zawody je?dzieckie CAVALIADA w Poznaniu wspiera Ma?gorzata Ciszek-Lewicka.

Kolejn? po Klarze Kostrzewie ambasadork? CAVALIADY zosta?a Ma?gorzata Ciszek-Lewicka. Urodzona w Poznaniu, bardzo ch?tnie wraca na imprezy je?dzieckie do stolicy Wielkopolski.

„Zawody na targach w Poznaniu maj? swoj? niepowtarzaln? atmosfer? – uwa?a Ma?gorzata Lewicka - Bardzo du?o zawodników ceni sobie mark? tych zawodów i z ogromn? przyjemno?ci? tu startuje. Niew?tpliwym atutem tych zawodów jest publiczno??, która potrafi doceni? wysi?ek i starania uczestników”.

Udzia? w CAVALIADZIE w Poznaniu to nie tylko sentyment zawodniczki do miejsca, to wyzwanie, bo przecie? bycie ambasadork? zobowi?zuje.

Mi?dzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody POZNA? CUP CSI2*-W - Mi?dzynarodowe Targi Pozna?skie, 10-12 grudnia 2010.
Strona WWW: www.cavaliada.pl.

Wioleta Aleksandrowicz - Dzia? Promocji Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich, 2010-10-07
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl