www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Klara Kostrzewa ambasadork? CAVALIADY w Poznaniu!
Tegoroczn? ods?on? grudniowych targów je?dzieckich wspiera utalentowana m?oda zawodniczka klubu z Jaszkowa - Klara Kostrzewa.

Zimowa CAVALIADA, która sw? trójwymiarow? ods?on? mie? b?dzie w po?owie grudnia w halach MTP, b?dzie promowana przez trzy utytu?owane zawodniczki. Pierwsz? z nich jest Klara Kostrzewa – Mistrzyni Polski Juniorów, reprezentantka klubu je?dzieckiego z Jaszkowa. Sw? przygod? z ko?mi rozpocz??a w wieku o?miu lat, od 2005 roku je?dzi sportowo. Ma na swoim koncie wiele startów w Polce i za granic?.

Tytu? ambasadorki CAVALIADY to dla Klary Kostrzewy wyró?nienie, ale te? wyzwanie, by na grudniowej imprezie pokaza? si? z jak najlepszej strony. Pozosta?e ambasadorki to bardzo znane zawodniczki polskich klubów je?dzieckich. Ju? niebawem przedstawimy szczegó?y.

Mi?dzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody POZNA? CUP CSI2*-W - Mi?dzynarodowe Targi Pozna?skie, 10-12 grudnia 2010.
Strona WWW: www.cavaliada.pl.

Wioleta Aleksandrowicz - Dzia? Promocji Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich, 2010-10-06
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl