www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Trzecia ambasadorka pozna?skiej Cavaliady!
Znamy ju? trzeci? ambasadork? tegorocznych zawodów je?dzieckich na pozna?skich targach. Zosta?a ni? Aleksandra Lusina – Mistrzyni Polski Seniorów w Skokach przez Przeszkody.

Wielbicielom sportu je?dzieckiego nie trzeba przedstawia? sylwetki tej najbardziej utytu?owanej polskiej zawodniczki.
„Udzia? w Cavaliadzie w Poznaniu jest wa?nym wydarzeniem w moim kalendarzu startów w 2010 roku – komentuje swój udzia? w zawodach na MTP Aleksandra Lusina. - Zawody na MTP maj? bardzo wiele atutów, poniewa? organizator z roku na rok zabiega, by impreza by?a coraz lepsza pod wzgl?dem organizacyjnym oraz programowym. Jako sportowiec lubi? podnosi? sobie poprzeczk?. Zauwa?am i doceniam miejsca, gdzie organizator stara si? doprowadzi? zawody do perfekcji - zarówno dla sportowców jak i publiczno?ci – dodaje.

Tegoroczna Cavaliada zapowiada si? wyj?tkowo. Go?ci? b?dziemy najwi?ksze gwiazdy tej dyscypliny sportowej, a na kibiców czeka moc niezapomnianych emocji sportowych oraz liczne atrakcje.

Mi?dzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody POZNA? CUP CSI2*-W - Mi?dzynarodowe Targi Pozna?skie, 10-12 grudnia 2010.
Strona WWW: www.cavaliada.pl.

Wioleta Aleksandrowicz - Dzia? Promocji Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich, 2010-10-19
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl