www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Stajnia ISKRA - 10 lat razem!
Zacz??o si? pod koniec 1999 roku od jednego konia i wszystko, co wi??e si? z tymi pi?knymi zwierz?tami przysz?o nam robi? pierwszy raz w ?yciu. Iskra, Dalia, Czeta, Wanessa oraz ich cudowne ?rebaki, to chyba kolejna chwila, któr? pami?tamy najbardziej z tamtego okresu. Pierwszy Hubertus, pierwsze lekcje jazdy konnej, pierwsze wyjazdy w teren i d?ugie galopy w nie do ko?ca poznanym jeszcze lesie. W ko?cu kamie? w?gielny pod budow? naszej stajni, naszego domu i domu dla naszych go?ci, czyli Stajni ISKRA.

Dziesi?? lat z dzisiejszej perspektywy to mgnienie, ale jednocze?nie ma?e kroki naprzód ka?dego dnia. Dzisiejsza ISKRA to pi??dziesi?t rumaków, sze??dziesi?t miejsc dla amatorów ko?skiej przygody, kryta uje?d?alnia i wiele innych atrakcji oraz udogodnie? dla koni i ich je?d?ców. Nasze plany i aspiracje si?gaj? znacznie dalej, ale obiecali?my sobie, ?e nigdy nie staniemy si? hotelem, pensjonatem lub innym miejscem z recepcj?, kartami pobytu oraz ograniczeniami to?samymi dla takich miejsc.

A zatem ju? w najbli?szy weekend, czyli 9 pa?dziernika 2010, zapraszamy Was wszystkich na nasze ?wi?to. Obchody Dnia ?wi?tego Huberta, które organizujemy tego dnia w naszej stajence po??czyli?my z naszym jubileuszem. B?dzie tradycyjna gonitwa za lisem, konkurs skoków przez przeszkody o puchar Rotmistrza i wieniec ISKRY oraz tradycyjna biesiada hubertowska, podczas której wspomina? b?dziemy nasze pocz?tki, ?piewa? u?a?skie piosenki i bawi? si? do bia?ego rana.

Po zako?czeniu Hubertusa zamie?cimy na naszej wirtualnej stajence obszern? relacj? z przebiegu uroczysto?ci - dla tych, którzy nie b?d? mogli ?wi?towa? tego dnia z nami. Zapraszamy przy okazji w nasze progi na jesienne weekendy, ko?skie ?wi?ta Bo?ego Narodzenia oraz hucznego Sylwestra po??czonego z nocn? sann? po lesie.

Chcieliby?my równie? z tego miejsca podzi?kowa? wszystkim mi?o?nikom koni, naszym go?ciom, przyjacio?om, dzieciom, m?odzie?y za wszystkie lata sp?dzone razem w naszej stajence i wszystkie niepowtarzalne chwile, które zostan? w naszej pami?ci. Dzi?kujemy Wam za energi? i ciep?o, jakie przynosicie do naszego domu i do zobaczenia w ISKRZE!!!

Pozdrawiamy!
Rodzina Gossa i koniki
www.stajniaiskra.com.pl
Rodzina Gossa, 2010-10-04
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl