www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Jaszkowo - zawody w skokach przeniesione do hali!
Ze wzgl?du na panuj?ce niesprzyjaj?ce warunki atmosferyczne (bardzo mokro i zimno), najbli?sze zawody - Zawody Ogólnopolskie 2* w Skokach przez Przeszkody - planowane na 24-26 wrze?nia 2010 roku zostan? rozegrane na krytej uje?d?alni.
Przed?u?yli?my w zwi?zku z tym termin zg?osze? do ?rody 22 wrze?nia, do godz. 12.00.
Serdecznie zapraszamy!

Bo?ena M?otek - Centrum Hipiki JASZKOWO, 2010-09-20
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl