www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
IV Mistrzostwa Polish Quarter Horse Association
Serdecznie zapraszamy do udzia?u w tegorocznych Mistrzostwach Polish Quarter Horse Association, które odb?d? si? 18-19 wrze?nia 2010 r. na terenie Roleski Ranch w Starych ?ukowicach ko?o Tarnowa.

Zawody s? ukoronowaniem mijaj?cego powoli sezonu hodowlanego oraz podsumowaniem sportowych zmaga? dla je?d?ców i koni rasy American Quarter Horse w naszym kraju. Do udzia?u w imprezie szczególnie zapraszamy m?ode pokolenie zawodników, a tak?e hodowców, którzy chc? zaprezentowa? swoje konie w klasach halter i uzyska? ich wiarygodn? ocen? przez fachowego, niezale?nego s?dziego. W tym roku b?dzie nim Rick Meredith, do?wiadczony arbiter z Pilot Point w stanie Teksas (USA). Oferta zawodów obejmuje 47 konkurencji w grupach open, amateur i youth, w tym po raz pierwszy rozgrywk? dla je?d?ców niepe?nosprawnych (AQHA Walk & Jog Horsemanship for Equestrian with Disabilities).

Szczegó?owe informacje o IV Mistrzostwach Polish Quarter Horse Association 2010, ofert? zawodów oraz formularz zg?oszeniowy mo?na znale?? na stronie internetowej www.quarter-horse.pl.

Do zobaczenia w ?ukowicach!

Zarz?d PLQHA
telefon: +48 602 260 402
e-mail: biuro@plqha.com
strona WWW: www.plqha.com
Zarz?d PLQHA, 2010-08-27
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl