www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Parkur Otwarty w KJ Sielanka - 8 maja 2010
8 maja 2010 Klub Je?dziecki SIELANKA i firma P&P INTERHORSE zaprasza do O?rodka Je?dzieckiego FARMA SIELANKA w Warce na IV edycj? cyklu parkurów treningowych pod has?em PARKUR OTWARTY.

Przybyli je?d?cy b?d? mogli sprawdzi? swoje umiej?tno?ci i doskonali? technik? pokonywania parkurów na udost?pnionym przez nas torze przeszkód. Na zewn?trznym placu konkursowym b?d? ustawione parkury zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami od klasy LL do C.

Zaczynamy od godziny 9:00 parkurem wysoko?ci 80 cm, o godzinie 11:00 - 100 cm, 13:00 - 110 cm, 15:00 - 120 i 16:30 - 130 cm.

PARKUR OTWARTY to forma treningu, podczas której, w przeciwie?stwie do oficjalnych zawodów, uczestnicy mog? poprawia? b??dy w swoich przejazdach. Poza mo?liwo?ci? treningu na przeszkodach konkursowych oraz profesjonalnym pod?o?u, je?d?cy mog? tak?e skorzysta? z konsultacji z trenerami i zawodnikami firmy P&P INTERHORSE: Krzysztofem Praskiem, Zbigniewem P?atosem i Magdalen? Domaga?a. Istnieje mo?liwo?? korekty konia przez wybranego zawodnika.

Zg?oszenia: equisport@sielanka.pl, telefony: +48 48 667 89 07 oraz +48 502 738 796

Koszt: jeden ko? - 100 z?.
Justyna Micha?kiewicz - EQUISPORT Farma Sielanka, 2010-04-30
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl