www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Puchar ?wiata na nowych zasadach
Cykl zawodów Pucharu ?wiata we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego zostanie rozegrany na nowych zasadach. W tym roku rozgrywek nie zako?czy fina?. Zwyci?zc? ca?ego cyklu zostanie zawodnik, który zdob?dzie najwi?ksz? ilo?? punktów. W zwi?zku z powy?szym ranga poszczególnych zawodów zaliczanych do cyklu Pucharu ?wiata jest znacznie wy?sza ni? w poprzednich latach.

W tegorocznym cyklu Puchar ?wiata sk?ada si? z 12 imprez rozgrywanych na czterech kontynentach. Rozpocz??y go w marcu zawody w Tallahassee w USA, a zako?cz? w sierpniu zawody w Schenefeld w Niemczech.

W Polsce najlepszych zawodników ?wiata b?dziemy mogli podziwia? ju? w czerwcu na Hipodromie im. 14 Pu?ku U?anów Jaz?owieckich w Morawie ko?o Strzegomia. W programie wiele atrakcji, tak?e poza sportowych.

Dotychczas je?d?cy rywalizowali ju? w USA i Nowej Zelandii. Przed nimi gor?cy okres. W maju a? cztery kolejne imprezy - w drugi weekend maja zawody w Australii i Niemczach, w po?owie maja Wielkiej Brytanii, a na koniec maja w Irlandii.

Po dwóch imprezach kwalifikacyjnych w rankingu na pierwszym miejscu lokuj? si? ex aequo Mara Dean z USA i Megan Jones z Australii.

Kalendarz Pucharu ?wiata w WKKW w 2010
1. Tallahassee (USA), 5-7 marca
2. Kihikihi (NZL), 2-4 kwietnia
3. Sydney (AUS), 7-9 maja
4. Marbach (GER), 7-9 maja
5. Chatsworth (GBR), 15-16 maja
6. Tattersalls (IRL), 27-30 maja
7. Strzegom (POL), 24-27 czerwca
8. Minsk (BLR), 21-25 lipca
9. Rebecca Farm, Kalispell (USA), 22-25 lipca
10. Malmö (SWE), 13-15 sierpnia
11. Martinvast (FRA) TBC, 18-22 sierpnia
12. Schenefeld (GER), 26-29 sierpnia

Ranking (po Kihikihi NZL 2-4 kwietnia 2010)
1. Mara Dean USA 71
1= Megan Jones AUS 71
3. Phillip Dutton USA 67
3= Heelan Tompkins NZL 67
5. William Coleman USA 64
5= Clarke Johnstone NZL 64
7. Bonnie Mosser USA 61
7= Alice Montgomery NZL 61
9. Jenna Mahoney NZL 58
10. Allison Springer USA 4

Wi?cej informacji na www.WorldCupStrzegom.pl.
Marta Wójcik - EVENT Promotion, 2010-04-30
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl