www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Bezimienny Maluch prosi o pomoc!
Zwracamy si? do Pa?stwa z pro?b? o pomoc, poniewa? ju? wielokrotnie spotkali?my si? z ogromnym zaanga?owaniem z Waszej strony.

Pomocy potrzebuje Bezimienny Maluch - ?rebak hodowany na rze?. Nie ma nawet imienia, ale... nie o imi? tu na razie chodzi, a o jego ?ycie. Potrzeba 1800,00 z? aby je ocali?! Prosimy Pa?stwa o wsparcie. Wystawiamy na jego rzecz aukcje Allegro.
Mamy czas do 15 maja 2010.

Wi?cej informacji na stronie www.centaurus.org.pl
i pod numerami telefonów:
Ilona: (+48) 518 569 487
Dominika: (+48) 518 569 488
a w kwestii aukcji Allegro - Weronika: weronika@centaurus.org.pl.

Aukcja: www.allegro.pl/item1018464656_bezimienny_maluch_zrebak_prosi_o_pomoc_cent.html.

Mo?na dokonywa? równie? wp?aty z tytu?em "Maluch" na konto:
PKO BP - Fundacja Centaurus, ul. Borelowskiego 53/2, 51-678 Wroc?aw - KRS 0000257551.

Za ka?d?, najmniejsz? pomoc, serdecznie Pa?stwu dzi?kujemy.
Fundacja Centaurus, 2010-04-27
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl