www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Puchar ?wiata za 100 dni
Za niespe?na 100 dni w Morawie ko?o Strzegomia, ju? po raz ósmy, zostan? rozegrane zawody Pucharu ?wiata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Jest to jedyna szansa zobaczenia w Polsce najlepszych je?d?ców globu w bezpo?redniej rywalizacji sportowej. Strzegom Horse Trials to najlepsi je?d?cy, wspania?e konie, wielkie widowisko.

Ubieg?oroczne zawody w Strzegomiu wygra? Niemiec - Michael Jung na koniu La Biosthetique-Sam FBW, drugi by? jego rodak Frank Ostholt na koniu Air Jordan, a trzeci Australijczyk - Clayton Fredericks na Ben Along Time. Najlepszy z Polaków, Pawe? Spisak na Weriuszu zaj?? siódme miejsce.

W tym roku puchar wraca do swojego tradycyjnego terminu, zawody zostan? rozegnane w ostatni weekend czerwca. W dniach 24-27 czerwca 2010 widzowie b?d? mogli zobaczy? w Strzegomiu blisko 200 koni i je?d?ców reprezentuj?cych kraje ca?ego ?wiata. Podczas czterech dni zawodów je?d?cy rywalizowa? b?d? w czterech konkursach o ró?nym poziomie trudno?ci: CIC*, CCI**, CIC*** oraz CIC*** - Puchar ?wiata. Przez pierwsze dwa dni b?dziemy podziwia? gracj? je?d?ców i pi?kne ruchy koni w konkursach uje?d?enia, a w sobot? widowiskow? i bardzo emocjonuj?c? prób? terenow? - cross. Zwyci?zc? ca?ej rywalizacji wy?oni? niedzielne skoki, na bardzo wymagaj?cym parkurze.

Strzegom Horse Trials to wielkie hippiczne ?wi?to, dlatego te? obok zmaga? je?dzieckich na najwy?szym poziomie nie zabraknie widowiskowych i niepowtarzalnych pokazów. Z my?l? o najm?odszych przygotowane zostanie miasteczko zabaw, przeja?d?ki na kucykach oraz bryczk?.

Bilety na to niepowtarzalne widowisko niebawem w sprzeda?y.

Wi?cej informacji na www.WorldCupStrzegom.pl.
Marta Wójcik - EVENT Promotion, 2010-03-17
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl