www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Rusza Program Wolontariat Strzegom Horse Trials
W?a?nie rusza druga edycja Programu Wolontariat Strzegom Horse Trials. Je?li masz 18 lat, dysponujesz wolnym czasem w czerwcu, a przede wszystkim jeste? mi?o?nikiem aktywnego sp?dzania czasu do??cz do organizatorów! Zosta? wolontariuszem! Zg?oszenia przyjmowane b?d? tylko do 31 maja 2010.

Gwarantujemy niezapomniane emocje, mo?liwo?? podziwiania - od strony, do której b?d? mieli dost?p tylko nieliczni - wspania?ych koni, najlepszych je?d?ców, wielkiego widowiska. Bycie wolontariuszem podczas tegorocznego Fina?u Pucharu ?wiata pomaga w nawi?zaniu kontaktów i przyja?ni z lud?mi o podobnych zainteresowaniach, podzielaj?cych te same pasje, daje sposobno?? poznania "pokrewnych sobie dusz".

Wszelkie szczegó?y dotycz?ce zawodów, pe?en opis, program zawodów oraz zasady uczestnictwa w PROGRAMIE WOLONTARIAT i jego szczegó?owy regulamin dost?pne s? na stronie internetowej organizatora zawodów - www.WorldCupStrzegom.pl.

Marta Wójcik - EVENT Promotion, 2010-04-02
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl