www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Parkur Otwarty w KJ Sielanka - 24 kwietnia 2010
24 kwietnia 2010 roku KJ SIELANKA i firma P&P INTERHORSE zaprasza do O?rodka Je?dzieckiego Farma Sielanka w Warce na kolejn?, ju? trzeci?, edycj? cyklu parkurów treningowych pod has?em PARKUR OTWARTY.

Przybyli je?d?cy b?d? mogli sprawdzi? swoje umiej?tno?ci i doskonali? technik? pokonywania parkurów na udost?pnionym przez nas torze przeszkód. Na zewn?trznym placu konkursowym b?d? ustawione parkury zgodnie z obowi?zuj?cymi normami i przepisami od klasy LL (najni?szej) do C (najwy?szej). Zaczynamy od godziny 10.00 parkurem wysoko?ci 80 cm. O godzinie 11.30 - wysoko?? 100 cm, o 13.30 - wysoko?? 110 cm i wy?ej.

PARKUR OTWARTY jest to forma treningu, podczas której, w przeciwie?stwie do oficjalnych zawodów, uczestnicy mog? poprawia? b??dy w swoich przejazdach. Poza mo?liwo?ci? treningu na przeszkodach konkursowych oraz profesjonalnym pod?o?u, je?d?cy mog? tak?e skorzysta? z konsultacji z trenerami i zawodnikami firmy P&P INTERHORSE: Krzysztofem Praskiem, Zbigniewem P?atosem, Magdalen? Domaga?? oraz trenerem KJ SIELANKA WARKA - Bogdanem Kuchejd?. Istnieje mo?liwo?? korekty konia przez wybranego zawodnika.

Zg?oszenia: equisport@sielanka.pl, telefony: +48 48 667 89 07, +48 502 738 796, +48 502 738 529.

Koszt: jeden ko? - 100 z?.
Justyna Micha?kiewicz - EQUISPORT Farma Sielanka, 2010-04-23
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl