www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Walne Zebranie Członków Polish Quarter Horse Association
Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie członków Polish Quarter Horse Association, odbędzie się w I terminie - 15 maja 2010 r. o godz. 12.00 w Pubie Lolek w Warszawie, a w przypadku braku quorum w II terminie - 22 maja 2010 r. o godz. 14.00 w HOTELU MARRIOTT WARSAW (Sala Wars&Sawa), al. Jerozolimskie 65/79 (naprzeciw Dworca Centralnego PKP).

Przewidywany porządek zebrania:
- wybory przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz komisji skrutacyjnej
- zatwierdzenie porządku zebrania
- sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu
- sprawozdanie komisji rewizyjnej
- wniosek w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu
- wybory nowego prezesa oraz członków zarządu i komisji rewizyjnej
- plan działalności na lata 2010-2011
- wolne wnioski

Podczas zebrania uroczyście wręczone zostaną nagrody AQHA Year-End Awards 2009, PLQHA Circuit 2009 oraz Quarter Horse Promotor 2009. Po zakończeniu zebrania wszyscy uczestnicy są zaproszeni na obiad do restauracji Lilla Weneda w hotelu Marriott.

W zebraniu mogą brać udział, w charakterze obserwatorów, także osoby nie będące członkami PLQHA. Prosimy jednak w takim przypadku o nadesłanie zgłoszenia do dnia 14 maja 2010 - pocztą elektroniczną na adres: biuro@plqha.com.

Dodatkowe informacje zostaną wkrótce opublikowane na naszej stronie internetowej: www.plqha.com.
Zarząd PLQHA, 2010-04-21
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl