www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
CWJ Hipodrom Wola - Zawody Towarzyskie odwo?ane
Szanowni Zawodnicy i Zawodniczki.
W zwi?zku z trwaj?c? do pi?tku ?a?ob? narodow?, planowanymi na sobot? 17 kwietnia 2010 uroczysto?ciami ?a?obnymi oraz pogrzebem pary Prezydenckiej, który ma si? odby? w niedziel? 18 kwietnia 2010, Organizator Zawodów Towarzyskich na terenie CWJ Hipodrom Wola (sobota 17 kwietnia 2010) zdecydowa? o ich przeniesieniu na termin pó?niejszy.
Dok?adna data zawodów zostanie podana ju? wkrótce.
Joanna Zeyland, 2010-04-13
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl