www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Komunikat Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego
Wobec ogromnej tragedii, jak? jest katastrofa samolotu rz?dowego w Smole?sku i tragiczna ?mier? Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Profesora Lecha Kaczy?skiego i towarzysz?cych mu osób, ?rodowisko je?dzieckie przy??cza si? do ogólnonarodowej ?a?oby i zadumy.

Respektuj?c zasady og?oszonej siedmiodniowej ?a?oby narodowej Polski Zwi?zek Je?dziecki odwo?uje wszystkie zawody je?dzieckie przewidziane w tym terminie.
?ród?o: www.pzj.pl, 2010-04-10
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl