www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Muzeum dzieciom - ostatni dzwonek!
Informujemy, ?e w okresie ferii zimowych (30 stycznia - 14 lutego 2010 roku) dzieci i m?odzie? do lat 18 oraz ich opiekunowie mog? zwiedza? Muzeum ?owiectwa i Je?dziectwa bezp?atnie!

W sezonie jesienno-zimowym (1 pa?dziernika - 15 kwietnia) Muzeum otwarte jest dla zwiedzaj?cych od ?rody do niedzieli w godzinach 10:00-15:00. Ostatnie wej?cie do Muzeum odbywa si? 30 minut przed zamkni?ciem.

Muzeum mie?ci si? w Parku ?azienki Królewskie w Warszawie, ul. Szwole?erów 9, 00-464 WARSZAWA
telefon: +4822 522 66 30,
e-mail: mlij@muzeum.warszawa.pl,
strona w sieci: www.muzeum.warszawa.pl.
?ród?o: www.pzhk.pl, 2010-02-12
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl