www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Zawody w Warce odwo?ane!
Niestety, w zwi?zku z niepomy?lnymi zapowiedziami pogodowymi i ma?? ilo?ci? zg?osze? podj?li?my decyzj? o odwo?aniu Halowych Zawodów Regionalnych w Skokach przez Przeszkody planowanych na 6 i 7 lutego 2010.
Kolejne planujemy na 6-7 marca 2010. EQUISPORT oraz FARMA SIELANKA zaprasza do Warki!
Justyna Micha?kiewicz - Equisport, 2010-02-03
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl