www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Zmiana formu?y zawodów planowanych
w KJ Aromer na 30 stycznia 2010!

Ze wzgl?du na ma?? liczb? zg?osze? na Zawody Regionalne w dniu 30 stycznia 2010 r. organizator - KJ Aromer w Józefinie - proponuje zmian? formu?y rozgrywania zawodów.

Proponujemy Zawody Towarzysko-Treningowe!

Parkury b?d? postawione wed?ug zasad rozgrywania zaproponowanych konkursów z zadaniami zgodnymi z pocz?tkiem sezonu. Proponujemy trening w warunkach startowych (sprawdzian przed kolejnymi zawodami ogólnopolskimi).

Proponowany sposób rozgrywania zawodów:
Konie rozpr??aj? si? na hali uje?d?eniowej, w momencie przebudowy parkurów maksymalnie pi?? koni przyje?d?a na hal? skokow?, na której b?dzie przebudowywany parkur i ustawione do dyspozycji dwie przeszkody rozpr??eniowe (stacjonata i okser). Po rozpr??eniu ko? i zawodnik zg?asza swoj? gotowo?? do przejazdu i rozpoczyna przejazd treningowy.

Zasady klasyfikacji:
- konkursy dok?adno?ci - czysty przejazd + ocena stylu
- konkursu zwyk?e - wg regulaminu.

Uwaga! W razie niepowodze? - przejazd do skutku (niesklasyfikowany).

Dla wszystkich uczestników flots, a dla zwyci?zcy konkursu nagrody rzeczowe ufundowane przez firm? Shell.

Koszty udzia?u w konkursach:
- tylko wpisowe w kwocie 50 z? para
- boks dla konia 50 z?.

Jan Ratajczak, 2010-01-29
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl