www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
CWJ Hipodrom Wola odwo?a? zawody!

Z przykro?ci? zawiadamiamy, ?e Halowe Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody, które planowane by?y na 16 stycznia 2010 na terenie CWJ Hipodrom Wola zosta?y odwo?ane ze wzgl?du na panuj?ce, bardzo trudne, warunki atmosferyczne.
Przepraszamy i zapraszamy na kolejne zawody ju? wkrótce.

?ród?o: Centrum Wyszkolenia Je?dzieckiego Hipodrom Wola, Pozna?, 2010-01-13
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl