www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Zmiana terminu zawodów WKKW w Jaroszówce

Z przykro?ci? informuj?, ?e ze wzgl?dów technicznych jeste?my zmuszeni do przesuni?cia terminu Zawodów Regionalnych WKKW z 9 maja 2009 na nowy termin 13 czerwca 2009 r.
Nowy termin jest uzgodniony z DZJ.
Propozycje b?d? dost?pne na stronie klubowej w najbli?szym czasie: kjosk-jaroszowka.w.interia.pl.
Zapraszam na zawody, a za utrudnienia przepraszam.

Wiceprezes KJ OSK Jaroszówka - Roman Krzy?anowski, 2009-04-23
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl