www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Polo na Krokwi

Zakopane do??czy do presti?owych alpejskich kurortów, takich jak St. Moritz czy Aspen. Przynajmniej je?li chodzi o organizowanie elitarnych turniejów polo na ?niegu.

W polo mo?na gra? zim? i latem. Przy czym w ?nie?nej scenerii zmagania konnych zawodników s? wyj?tkowo widowiskowe.

W ubieg?ym roku opisywali?my problemy z przygotowaniem tego typu imprez pod Giewontem. Ze wspó?pracy z miastem zrezygnowa?o bowiem Polskie Towarzystwo Polo. Organizator pierwszych tego typu zawodów, jakie rozegrano w 2007 roku na Równi Krupowej, narzeka? na kompletny brak wsparcia ze strony w?adz i zakopia?skich przedsi?biorstw przy kolejnej edycji.

Miasto t?umaczy?o, ?e nie potrzebuje do przygotowania tego typu imprezy ?adnych po?redników. Czy rzeczywi?cie? O tym b?dzie si? mo?na przekona? ju? niebawem, 13 i 14 lutego. W tych dniach bowiem Biuro Promocji Zakopanego wraz z Dariuszem Gardnerem przygotowa?o imprez? rozgrywan? w ?wietle jupiterów.

Na wybiegu skoczni na Wielkiej Krokwi o godz. 16.30 i 18 rozegrane zostan? mecze, w których przeciwko sobie stan? dwie czteroosobowe dru?yny. Ka?da z nich b?dzie stara? si? umie?ci? jaskrawopomara?czow? kul? w bramce przeciwnika. Dodatkow? atrakcj? tegorocznego Polo on Snow Masters Zakopane 2009 b?dzie sobotnia parada ulicami Zakopanego. O godz. 14.30 Krupówkami i g?ównymi ulicami miasta dru?yny przejad? pod Wielk? Krokiew.

?ród?o: www.tygodnikpodhalanski.pl, 2009-02-12
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl