www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Targi Sprz?tu Je?dzieckiego

Zapraszamy wszystkich wielbicieli wierzchowców i sportów konnych na Targi Sprz?tu Je?dzieckiego, które w dniach 13-15 lutego 2009 odb?d? si? na terenie Mi?dzynarodowych Targów Pozna?skich. Przestronne targowe hale stan? si? w tym czasie aren? sportowej rywalizacji na parkurze zawodów konnych ?wiatowej rangi - eliminacji Pucharu ?wiata Ligi Europy Centralnej CSI2*-W 2009, oraz miejscem ekspozycji sprz?tu dla je?d?ców i ich rumaków.

Oferta blisko 70 wystawców najbli?szej edycji Targów Sprz?tu Je?dzieckiego b?dzie tym razem wyj?tkowo szeroka - pomy?lana z my?l? o je?d?cach i ich rumakach. Nowinki z bran?y je?dzieckiej znajd? tu zarówno profesjonali?ci - hodowcy koni, w?a?ciciele o?rodków je?dzieckich, uje?d?alni, jak i wszystkie te osoby, dla których je?dziectwo jest wspania?ym sposobem sp?dzania wolnego czasu.

Ekspozycja obejmie nie tylko sprz?t je?dziecki, lecz równie? wyposa?enie stajenne, wyroby kowalskie, sprz?t i ?rodki do piel?gnacji koni, bryczki i powozy, wydawnictwa bran?owe.

Targi Sprz?tu Je?dzieckiego to wspania?e miejsce tak?e dla tych, którzy dopiero planuj? rozpocz?cie przygody z ko?mi. B?d? oni mogli zapozna? si? z ofert? o?rodków hippicznych, proponuj?cych lekcje jazdy konnej a tak?e rozmaite formy wypoczynku "w siodle". W?ród wystawców b?d? równie? zwi?zki hodowców koni oraz organizacje promuj?ce hipoterapi?, jako szczególn? metod? rehabilitacyjn?.

Zapraszamy!
Godziny otwarcia ekspozycji: codziennie od 8.00 do zako?czenia zawodów konnych.

Ceny biletów na targi i zawody konne:
13 lutego (pi?tek) - 10 z? (bilet ulgowy: 8 z?)
14 lutego (sobota) - 20 z?.
15 lutego (niedziela) - 30 z?
Bilet trzydniowy - 50 z?

Miejsce ekspozycji Targów Sprz?tu Je?dzieckiego i zawodów konnych: pawilony 5, 6 i 6a MTP - wej?cie od ulicy Grunwaldzkiej.

?ród?o: www.targijezdzieckie.pl, 2009-02-11
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl