www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Jerzy Sas Jaworski nie ?yje.

25 grudnia 2008 roku odszed? Jerzy Sas Jaworski - wieloletni Dyrektor i Hodowca w Pa?stwowej Stadninie Koni w Kozienicach.

?o?nierz Armii Krajowej. W 1944 r. wst?pi? do I Armii Wojska Polskiego. Jako dowódca zwiadu konnego 7 Pu?ku bra? udzia? w walkach o Wa? Pomorski, zdobyciu Ko?obrzegu i Berlina. Za zas?ugi wojenne odznaczony Krzy?em Virtuti Militari. Po rozwi?zaniu kawalerii rozpocz?? prac? w wojskowych jednostkach hodowlanych. Nast?pnie pracowa? w Pa?stwowej Stadninie Koni Moszna, a od 1951 r. w Pa?stwowej Stadninie Koni w Kozienicach, gdzie od 1954 r. do 1991 r. nieprzerwanie pe?ni? funkcje dyrektora i hodowcy. Dzia?acz Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego, odznaczony Honorow? Z?ot? Odznak? Je?dzieck?.

Uroczysto?ci ?a?obne rozpoczn? si? w Ko?ciele ?w. Krzy?a w Kozienicach, w sobot? 3 stycznia 2009 r. o godz. 8.00, a nast?pnie o godz. 13.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. D?ugiej w Warszawie. Z?o?enie trumny do grobu rodzinnego na Pow?zkach.

?ród?o: www.pzj.pl, 2008-12-30
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl