www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Nowy Zarz?d PZJ

W dniu 29 listopada 2008 zako?czy? obrady Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego.
Na nast?pn? kadencj? Delegaci powierzyli funkcj? Prezesa PZJ Marcinowi Szczypiorskiemu.

Gratulacje odebrali równie? cz?onkowie nowo wybranego Zarz?du:
1. Antoni Ch?apowski
2. Krzysztof Ferenstein
3. Marcin Konarski
4. Krzysztof Koziarowski
5. Tomasz Mossakowski
6. Jan Okulicz
7. Monika S?owik
8. Szymon Tarant
9. Krzysztof Tomaszewski
10. Kazimierz Waga
11. Micha? Wierusz - Kowalski
12. Rados?aw Wiszniowski

Wybrano tak?e Komisj? Rewizyjn?:
1. Marek Bojarski
2. Krzysztof Czopek
3. Wojciech Frankowski
4. Wojciech Ganowicz
5. Wac?aw Pieniak

oraz Komisj? Prawa i Dyscypliny:
1. Zbigniew Dukaj
2. Krzysztof Kopacz
3. W?odzimierz Ko?ciesza
4. Jacek Kowerski
5. W?odzimierz Posnow
6. Jolanta Szyd?owska
7. Janusz Tomaszewski

?ród?o: www.pzj.pl, 2008-12-02
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl