www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Przygotuj si? do egzaminu!

W pierwszej po?owie pa?dziernika w Skar?ycach odb?dzie si? egzamin na odznaki je?dzieckie. Planowany jest równie? kurs przygotowuj?cy do egzaminu.

Kurs b?dzie prowadzony w trybie sobotnio-niedzielnych, obejmie 10 jazd, w grupach maksymalnie 3-4 osobowych.
Koszt udzia?u w kursie wynosi 400 z?.
Ch?tnych prosimy o zg?aszanie si? do Katarzyny Konarskiej - 0,607 620 101.
Planowane rozpocz?cie kursu to druga po?owa sierpnia lub pocz?tek wrze?nia, w zale?no?ci od liczby ch?tnych.

THHT Strzegom
Event Office
58-140 Jaworzyna ?l?ska, Skar?yce 2d
telefon/fax: +48 74 850 80 80
e-mail: m.wojcik@worldcupstrzegom.pl

Marta Wójcik, 2008-09-04
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl