www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
W Jarantowie trwaj? Mistrzostwa ?wiata
w Powo?eniu Zaprz?gami Pojedy?czymi

W Jarantowie trwaj? V Mistrzostwa ?wiata w Powo?eniu Zaprz?gami Pojedy?czymi.

W ciep??, towarzysko - rodzinn? atmosfer? jarantowskich mistrzostw doskonale wpisa? si? "Wieczór Narodów" w czasie którego poszczególne ekipy prezentowa?y kulinarne specja?y swoich narodowych sto?ów.

Wst?p wolny na trybuny o pojemno?ci 3000 miejsc w czwartek, pi?tek i w niedziel? oraz wst?p wolny na maraton w sobot?. Organizator przewiduje cenne nagrody dla publiczno?ci. Jedynie zaproszenia obowi?zuj? do sektoru VIP i na wydzielon? trybun?.

Zainteresowanym polecamy stron?: www.jarantow2008.com.

?ród?o: www.pzj.pl, 2008-08-31
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA

Brak JavaScript lub Shockwave Flash Player!

 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl