www.jazdakonna.pl z ostatniej chwili...  
 
Odznaki w Skar?ycach

LKS Stragona Strzegom organizuje egzamin na Br?zow? i Srebrn? Odznak? Je?dzieck?.
Egzamin odb?dzie si? w sobot? 11 pa?dziernika w Skar?ycach. Op?ata za egzamin wynosi 150 z?.

Zg?oszenia prosimy przesy?a? na adres e-mail: office@worldcupstrzegom.pl.
Nale?y w nim poda?: rodzaj odznaki, imi? i nazwisko, dat? i miejsce urodzenia, PESEL oraz adres zamieszkania.

Op?aty za egzamin prosimy wp?aca? na konto:
LKS STRAGONA STRZEGOM, ?elazów 11, 58-140 Strzegom
Bank Zachodni WBK S.A. o/Strzegom
Nr konta: 57 1090 2343 0000 0001 0499 1177

Marta Wójcik - Assistant Event Director, 2008-08-27
jazdakonna.pl »   z ostatniej chwili »
 
REKLAMA
 
Copyright 2001-2010
JazdaKonna.pl