...wróć
  LKS "Naprzód" Zielonki
Zielonki, ul. Białej Góry 4
telefon/fax (0,22) 722-91-21
e-mail: naprzod.zielonki@neostrada.pl

Propozycje Zawodów Regionalnych w skokach - ZR-B.
Zielonki, 14 sierpień 2004
INFORMACJE OGÓLNE
1.Rodzaj zawodówRanga: ZR-B
Data: 14.08.2004
Miejsce: Zielonki, ul. Południowa, gm. Stare Babice
2.Organizatorzy:
 • LKS "Naprzód" Zielonki
  Zielonki, ul. Białej Góry 4, gm. Stare Babice
  telefon/fax (0,22) 722-91-21
  dyrektor Henryk Kuncewicz - (0,507) 03-17-12
 • Obsługa komputerowa - "Master Horse"
 • Zgłoszenia - "Master Horse" fax (0,22) 795-20-11
  lub e-mail monika-o@rubikon.pl - Monika Obszyńska - (0,501) 02-44-42
 
PRZEPISY OGÓLNE
 • Zgodnie z Regulaminem Komisji Skoków i Przepisami PZJ Konkurencji Skoków na 2004 r.
 • Dokumentacja zawodników i koni wg. przepisów PZJ '04.
 
OSOBY OFICJALNE
Komisja Sędziowska:Przewodniczący:Magdalena Antonowicz
Ewa Porębska -Gomółka
 Sędzia stylu:Jan Ratajczak
Gospodarz Toru:Jan Ratajczak
Delegat Techniczny:Jan Ratajczak
 
WARUNKI TECHNICZNE
 • Plac konkursowy - 70 m x 45 m podłoże - trawa
 • Rozprężalnia - 30 m x 50 m podłoże - trawa
 
ZAPROSZENIA
Kluby, sekcje i zawodnicy zrzeszeni w PZJ i WMOZJ.
 
OFEROWANE ŚWIADCZENIA
 • Noclegi - nie przewidujemy.
 • Wyżywienie - w barze na terenie zawodów.
 • Organizator nie przewiduje stajni - będą wytyczone miejsce parkingowe dla koniowozów.
 
ZGŁOSZENIA
 • Na obowiązujących drukach i tylko pisemnie - to będzie przestrzegane!
 • Termin zgłoszeń ostatecznych: 12.08.2004 (czwartek) - godz. 20.00
  fax (0,22) 795-20-11 lub e-mail: monika-o@rubikon.pl - Monika Obszyńska - (0,501) 02-44-42.
 • Wpisowe od konia startującego: 80 zł (uwaga każdy koń ma prawo startu dwukrotnie każdego dnia).
  Uwaga!!! Wpisowe od drużyny jest pobierane dodatkowo.
 
ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE
 • Lekarz zawodów:
 • Przegląd weterynaryjny na życzenie lekarza wet. przed stajniami.
 • Dokumentacja koni zgodnie z przepisami PZJ i Komisji Weterynaryjnej.
 
INFORMACJE RÓŻNE
 • W konkursie (nr patrz niżej) będzie przyznanych 5 nagród pieniężnych z puli wpisowego.
 • Flots dla 25% uczestniczących koni w konkursach.
 • Lekarz medycyny, weterynarii, kowal będą obecni na terenie zawodów.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych.
 • Wstęp na teren zawodów bezpłatny.
 • Wstęp do stajni: Szefowie Ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni.
 • Zgłoszenie - korekta zgłoszeń ostatecznych w dniu zawodów - najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
  UWAGA! Każda zmiana w stosunku do zgłoszeń ostatecznych oraz na listach startowych będzie możliwa w zależności od możliwości organizacyjnych i uiszczeniu - 20 zł kary.
  Konie nie zgłoszone w terminie będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc po uiszczeniu dodatkowej opłaty - 50 zł.
 
PROGRAM ZAWODÓW
Sobota 14.08.2004 godz. 10.00
Godz. 10.00Konkurs nr 1Pony - 70 cm zwykły (z rozgrywką)
Art.238.2.2 (możliwy dwukrotny start)
Godz. 11.00Konkurs nr 2LL - 90 cm dokładności (bez rozgrywki) towarzyski
Art.238.1.1 (możliwy dwukrotny start)
Godz. 12.30Konkurs nr 3L - 100 cm dokładności (z rozgrywką)
Art.238.1.2 (możliwy dwukrotny start)
Godz. 14.00Konkurs nr 4L - 100 cm z oceną stylu
Reg. B (możliwy dwukrotny start)
Godz. 15.00Konkurs nr 5P - 110 cm dwufazowy
Art.274.5.2
Godz. 16.30Konkurs nr 6N - 120 cm zwykły (z rozgrywką) GRAND PRIX ZIELONEK
Art. 238.2.2
 
NAGRODY
PULA NAGRÓD - 12000 zł.
Konkurs nr 1Puchary, nagrody rzeczowe, flots
Konkurs nr 2Flots dla wszystkich zerowych
Konkurs nr 3Puchary, pula 1500 (500, 400, 300, 200, 100), flots 25%
Konkurs nr 4Puchary, flots do 5 punktów
Konkurs nr 5Puchary, pula 3000 (1000, 700, 500, 300, 200, 100, 100, 100), flots 25 %
Konkurs nr 6Puchary, pula 7500 (2000, 1500, 1000, 800, 700, 500, 400, 300, 200, 100), flots 25%
 
Propozycje zatwierdzone WMOZJ.