...wróć
 Ośrodek Jeździecki Zbrosławice
42-674 ZBROSŁAWICE, ul. Wolności 28
telefon/fax: (0,32) 233-70-00
strona WWW: www.zbroslawice.horsesport.pl
e-mail: osrodek.jezdziecki@wp.pl

Ogólnopolskie Zawody Western "W Samo Południe"
w ramach I Europejskiego Pikniku Jeździeckieckiego
z okazji XL-lecia Akademickich Klubów Jeździeckich

Zbrosławice, 27.06.2004
pobierz program
Rodzaj zawodów:Ogólnopolskie Zawody Western
Miejsce rozgrywania zawodów: Ośrodek Jeździecki Zbrosławice
Termin:27 czerwca 2004 godz 12.00
Komitet Organizacyjny:Przemysław Bigos, Janusz Wierzchosławski, Marek Godzina
Biuro zawodów:Przemysław Bigostelefon (0,601) 53-28-17
e-mail: przemyslaw_bigos@poczta.onet.pl
 Marek Godzinatelefon (0,601) 25-02-90
e-mail: mgodzina@poczta.onet.pl
Rulebook:Zawody będą rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami PLWiR (do wglądu w siedzibie PLWiR lub na stronach WWW:
www.wild-west-riders.com); w przypadku kwestii nieobjętych przepisami PLWiR obowiązuje przepisy AQHA 2004 i NRHA 2004.
Wyjątek: Any bit/Two hands: każdy koń, niezależnie od wieku może być prowadzony za pomocą snaffle bit lub hackamore; jeździec prowadzący konia jedną ręką musi wykonać w ten sposób cały przejazd; jeździec prowadzący konia oburącz musi wykonać w ten sposób cały przejazd.
Warunki techniczne:Arena 20 x 60 m, podłoże piaszczyste.
Wpisowe:Odpłatność za każdą konkurencję: 10 zł.
Płatność przed zawodami.
Sędzia Głowny:Anna Korfel
Ring Steward:Jacek Krogulski
Konkurencje:Trail, Western Pleasure, Barrel Racing, Pole Bending, Western Horsmanship.
Zgłoszenia:Do dnia 24.06.2004
e-mail: przemyslaw_bigos@poczta.onet.pl
lub telefonicznie (0,601) 53-28-17
Zakwaterowanie:Na terenie Ośrodka: koszt 20 PLN za noc z własnym śpiworem.
Organizacja zawodów:
 1. Zawodnik może wystartować na jednym koniu w maksymalnie w trzech konkurencjach.
 2. Zawodnika obowiązuje ubiór western: koszula z długim rękawem i kołnierzykiem, buty kowbojskie oraz kapelusz kowbojski; dzieci do lat 18: kask ochronny + pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na start w zawodach.
 3. W sezonie 2004, według ustaleń PLWiR, starty odbywać się będą w klasie Open, bez podziału koni na rasy.
 4. Numery startowe będą losowane i do odbioru w biurze zawodów.
 5. Zawody zostaną rozegrane w klasach junior i senior.
 6. Zawodnik obowiązany jest do posiadania paszportu konia PZHK z wpisem aktualnych szczepień przeciw grypie, urzędowego świadectwa zdrowia wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii (jeżeli koń pochodzi spoza województwa śląskiego) oraz pisemnej zgody lekarza na start zawodnika w zawodach.
  Konie i zawodnicy niespełniający tych wymagań nie będą uczestniczyć w zawodach.
 7. Zawodnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia.
 8. Przed zawodami odbędzie się odprawa techniczna i przegląd weterynaryjny koni:
  • Przegląd weterynaryjny koni: 27.06.2004 godz. 10,30.
  • Odprawa techniczna: sobota 12.06.2004 godz. 11.30.
  Obecność zawodnika obowiązkowa!!!
  Zawodnik zgłasza konia do przeglądu podając: nazwisko jeźdźca, klub, imię konia, jego wiek i rasę.
  Koń musi być starannie wyczyszczony. Derki, bandaże itp. muszą być zdjęte.
  Wszelkie bolesności, skaleczenia i rany będą odnotowane przez lekarza weterynarii podczas przeglądu weterynaryjnego.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zawodów w zależności od ilości zgłoszeń.
 10. Wszelkie oznaki okrucieństwa i działania, które Komisja Sędziowska określi mianem okrucieństwa, będą karane dyskwalifikacją.
 11. Zakwaterowanie koni: w stajni. Koszt: 60 zł boks, stanowisko bezpłatnie.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe szkody podczas zawodów (wypadki oraz kradzieże).
Ramowy plan Zawodów:
12:00 - 12:15Uroczyste otwarcie
12:15 - 13:00(zawody) Western Pleasure, klasa: Junior i Senior
13:15 - 13.45(zawody) Western Horsmanship, klasa: Junior i Senior
14:00 - 15:00(zawody) Trail, klasa: Junior i Senior
15:15 - 16.00(zawody) Barrel Racing, klasa: Junior i Senior
16:15 - 17:00(zawody) Pole Bending, klasa: Junior i Senior
17:15 - 17:45(pokazy) Elementy Reiningu, kaskaderki, lasso
18:00 -ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
Przeprowadzona zostanie klasyfikacja w klasach junior i senior w następujący sposób:
Każda konkurencja punktowana za miejsca 1-6 wg klucza 1 miejsce 6 pkt ... 6 miejsce 1 pkt.
Suma punktów zawodnika z trzech konkurencji na tym samym koniu decyduje o zajętym miejscu.
Przewidywana pula nagród 3000 PLN.